Atatürk
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
TFFHGD BALIKESİR ŞUBE BAŞKANLIĞIN’DAN ÜYELİRİMİZE DUYURULUR
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI                                                                                                             
06.12.2023
                   5253 Sayılı Dernekler Kanunu 7. Maddesi ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Tüzüğü’nün Şube Genel Kurullarının Toplantı Zamanı ve Çağrı Usulü başlığı altındaki 34. Maddesine göre Şubeler Olağan Genel Kurul Toplantılarını, Ocak ayı içerisinde ve Merkez Olağan Genel Kurul Toplantısından en az 2 ay öncesinde yapmak zorundadırlar. Genel Merkezimize bağlı 81 Şubenin Olağan Genel Kurullarının 2024 yılının Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
                Bu sebeble TFFHGD Balıkesir şubesi Başkanlığı olarak 2021/2024 yönetiminin ibrası  2024/2027 Yılları Arası yönetimini belirleyecek olağan genel kurulu 04.01.2024 Perşembe Günü Saat 18:30 Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri toplantı salonunda gerçekleştirilmesine,  Yeterli Çoğunluk sağlanmadığı takdir de tüzük de belirtilen maddelere göre   11.01.2024  Perşembe günü 18:30 aynı yer ve salonda  aşağıdaki gündem maddelerine uyularak yapılmasına ;
GÜNDEM :
1. Açılış ve Yoklama.
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
3. Divan Heyetinin Teşkili ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır).
4. 2021–2024 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması.
5. 2021-2024 Faaliyet Dönemi Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması.
7. 2024–2027 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.
8. Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem, Gözlemci ve Mentörlerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesinti Miktarlarının Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.
9. Dernekte İŞ KANUNU AMİR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE( Personelin Farklı Şekilde İstihdam Edilmelerinde; İdari ve Mali Sorumluluk, İlgili Şube Yönetim Kurulu İle Dernek Şube Yönetimine Ait Olacaktır.) İstihdam Edilen/Edilecek Personele Verilecek Aylık Ücretlerin Tespiti, Ücret Artışlarının ve Diğer Ödentilerin Belirlenmesi, Gerektiğinde İhtiyaç Durumuna Göre İlave Personel Alınması Hususlarındaki Karar Yetkisinin Şube Yönetim Kurulu’na Devredilmesi ve Oya Sunulması
10. Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.
11. Dilek ve Temenniler.
12. Kapanış.
 
TFFHGD BALIKESİR ŞUBESİ
Bu haber bugün 1 kez, genel toplamda 187 kez görüntülendi.