OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

21.12.2017

TFFHGD Balıkesir Şube Başkanlığının Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Ocak 2018 Çarşamba Günü saat 19:00’da Balıkesir Tenis İhtisas Kulübünde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 18 Ocak 2018 Perşembe Günü yapılacaktır.

                Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.

 

GÜNDEM

 

1.Açılış ve yoklama

2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3.Divan Heyetinin Teşkili (1 Başkan,1 Başkan Yardımcısı,2 Katip Üye Seçimi)

4.2015-2018 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu mali ve İdari faaliyet Raporunun Okunması

5.Denetleme kurulu Raporlarının Okunması.

6.Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi,Oya sunulması.

7.Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.

8.2018-2021 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin okunması,Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.

9.Derneğin zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi için Hakem ve Gözlemcilerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak olan Yüzdelik Kesintilerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi /Toplanabilmesi için Yetki Verilmesi.

10.Dernekte İŞ KANUNU AMİR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İstihdam Edilen /Edilecek personele Verilecek Aylık Ücretlerin Tespiti,Ücret Artışlarının ve Diğer Ödentilerin Belirlenmesi,Gerektiğinde ihtiyaç Durumuna Göre İlave Personel Alınması Hususlarındaki Karar Yetkisinin Şube Yönetim Kurulu2na Devredilmesi.

11.Şube Başkanı,Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri,Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimi.

12.Dilek ve Temenniler.

13.Kapanış.<< Haberlere Geri Dön
“Ben Sporcunun Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim.” Mustafa Kemal ATATÜRK
© Copyright T.F.F.H.G.D BALIKESİR 2019 Web Developer: Özkan ÖZMEN